Antropozofia, szkoła waldorfska w pigułce

Pochodzenie nazwy
Nazwa pedagogika waldorfska wywodzi się od wsi Waldorf, w której właściciel fabryki papierosów „Waldorf-Astoria” postanowił założyć w 1915 roku szkołę dla dzieci pracowników. Szkołę utworzył Steiner.

Uczeń oszustki
R. Steiner był uczniem H. Blavatskiej (niebezpośrednio), która rzekomo studiowała u mędrców Tybetu – członków Białego Bractwa – okultystkę i spirytystkę; dziś uważana za wielką oszustkę.

Piramidalne absurdy
Steiner twierdził, że dusze powstały z wiecznej substancji i wędrują w reinkarnacji. Tak oto Jezus okazuje się być wcieleniem dawnych bożków Mitre i Dionizosa.

Definicja
Antropozofia jest dziedziną zajmującą się „wiedzą wytworzoną w człowieku przez jego wyższe ja”.

Inna definicja
Antropozofia to doktryna filozoficzno-psychologiczna, wg której pełnię wiedzy osiąga się nie dzięki zmysłom czy rozumowi, ale poprzez wtajemniczenie, czyli rozbudzenie w sobie, w wyniku odpowiednich ćwiczeń, wyższego stanu świadomości aktywizującego tzw. duchowe narządy poznania, tkwiące w każdym człowieku.

„Odkrycia” antropozofii
Istotne elementy antropozofii to panteizm i wiara w reinkarnację (metempsychoza). Człowiek składa się z 9 przenikających się elementów: 3 ciał, 3 dusz, 3 duchów.

Kościół przeciwko
W Sulejówku w 2000 r. odbyła się konferencja diecezjalnych duszpasterzy rodzin na temat steineryzmu. Grono dyskutantów stwierdziło że: STEINERYZMU NIE DA SIĘ POGODZIĆ Z CHRZEŚCIJAŃSTWEM, i że rodzice nie powinni posyłać dzieci do takich szkół.

Bp. Stefanek o Steineryzmie
Bp. Stanisław Stefanek stwierdził, że w tym systemie nauczyciel staje się dla wychowanków „swoistym guru”, zastępującym Jezusa Chrystusa

Opinia ks. prof. J. Bajdy
Ks. prof. Jerzy Bajda wyraził opinię, że steineryzm wyrósł na neognozie i filozofii heglowskiej

Tylko pozytywy
Teoretycy steineryzmu podają, że szkoły takie skończyli sławni ludzie, np. Helmut Kohl. Jednakże przemilczają fakt, że jej absolwentką jest też słynna terrorystka lat sześćdziesiątych – Ulryka Meinhoff

Steiner destruktor
Steiner należał do nurtu myślicieli budujących darwinizm społeczny. Nurt ten propaguje m.in. eugenikeeutanazje i a także zajmuje się ekonomią. Steiner był promotorem ruchu neopogańskiego w Niemczech początku XX w., promującego libertynizm seksualny, nudyzm, rasizm, antykatolicyzm. Miał ogromny wpływ na hitleryzm i na Carla Junga.

Kontakty z Atlantydami
Steiner przyznawał się do pozacielesnych kontaktów z Atlantydami.

Bóg teozofów
Teozofia uznaje Boga jako byt immanentny, czyli istniejący tylko w człowieku (np. w jego wyobraźni).

Antropozofia pozytywnie o Lucyferze
Antropozofia, podobnie jak teozofia, traktuje Lucyfera pozytywnie, jako jednego z duchów. (Encyklopedia Białych Plam PWE)

Nauczyciele w szkołach waldorfskich
Wg myśli Steinera nauczyciele w jego szkołach: (Encyklopedia Białych Plam PWE)

 • mają postrzegać dzieci jako dające się formować istoty, których struktury są określone przez poprzednie życie.
 • W szkole najważniejsza jest inicjacja do medytacji czyli doświadczenie odmiennych stanów świadomości.
 • Jest tutaj zamazana granica między religią i kulturą, między prywatnym objawieniem Steinera a obiektywizmem nauki.
 • Współpraca z domem rodzinnym ma stwarzać podobną atmosferę również w domu.
 • Eurytmia jest wg nich mostem o charakterze inicjacyjnym, wprowadzającym świadomość kosmiczną na zasadzie mediumicznego otwarcia.

Papież o antropozofii
Papież Benedykt XV dekretem Świętego Officjum z 18 VI 1919 zakazał katolikom przynależeć do towarzystw antropozoficznych.

Zagrożenia szkół steinerowskich

 • Po pobieżnym zapoznaniu się z systemem steinerowskim jawi się on jako tożsamy z chrześcijaństwem, ale taki nie jest.
 • Szkoła daje poczucie bezpieczeństwa i radość uczenia się, ale rezygnuje ze stawiania wymagań, a wychowywanie bez stresów wpływa negatywnie na dalszy rozwój dzieci.
 • Szkoły te są eksperymentem nie tylko pedagogicznym, ale i alternatywną propozycją światopoglądową.
 • W szkołach steinerowskich nie można pracować nie będąc antropozofem.
 • Szkoły te promują antropozofię, czyli wiedzę ezoteryczną, poznanie nadzmysłowe. Antropozofia jest szkołą inicjacyjną, szkołą wtajemniczenia, systemem metod przemiany i rozwoju człowieka ku cywilizacji alternatywnej czyli do stworzenia nowego chrześcijaństwa, nowej sztuki, nowych form nauki, nowej pedagogiki, nowej medycyny itd.
 • Promują synkretyczny religijny światopogląd. Antropozofia nie jest religią, ale drogą lub metodą poznania Boga, świata i człowieka na bazie wielu światopoglądów i różnych religii.
 • Promuje się praktyki parareligijne, nawiązujące do ekologii, rolnictwa, medycyny.
 • Promuje się medytacje wschodnie z otwieraniem się na „świat ducha”, który nie jest równoznaczny z Bogiem.
 • Antropozofia dopatruje się „ducha” w materii, równocześnie w kamieniu, roślinie, zwierzęciu i człowieku.
 • Szerzy się wiarę w reinkarnację, ale rozumianą w nawiązaniu do teorii ewolucji Darwina.
 • Biblia interpretowana jest w świetle wiedzy tybetańskiej. Objawienie jest więc poprawiane.
 • Jezus nazywany jest Wielkim Duchem Słonecznym, Duchem Ziemi, Impulsem Chrystusa itd.

Środowisko antymoralne
Fundacja Rudolfa Steinera z USA, która wspiera finansowo steinerowskie szkoły, popiera również URI (United Religions Initiative). Jest to protestancka akcja dążąca do stworzenia globalnej organizacji o nazwie Zjednoczone Religie (United Religions). URI wspierana jest też przez Lucis Trust (pierwotnie o nazwie Lucifer Trust), założony przez teozofkę Alice Bailey (The Wanderer 17 II 00)

Hitler Masoneria i Steiner
Najsilniejszy wpływ na kształtowanie poglądów Hitlera wywarł pobyt w paramasońskiej loży Gwida von Lista we Wiedniu. Uczestnikiem tej loży był też Rudolf Steiner, który miał duży wpływ na młodego Hitlera. Hitler wstąpił do masonerii jeszcze w 1911 r. w Wiedniu, rekomendowany przez teozofów Steinera.(Sekty i Fakty nr 7)

Steiner i satanista
W 1887 grupa różokrzyżowców założyła sektę Złoty Świt, inspirowaną przez Steinera i satanistę Crowleya. Sekta ta był z kolei inspiracją dla tajnego stowarzyszenia Thule, którego uczestnikiem był Hitler. (Sekty i Fakty nr 7)

Dział „Nauka” -> Dział „New Age” -> Dział „Metodyka” ->Encyklopedia OKIEM – strona główna

Źródło: http://www.okiem.pl/nauka/steiner.htm

Dodaj komentarz