Sprawdź czy możesz posłać dzieci do placówki waldorfskiej

Placówki waldorfskie? Alternatywne, społeczne i takie piękne…Rodzice, którzy zastanawiają się nad posłaniem swego dziecka do szkoły waldorfskiej, powinni zadać sobie kilka podstawowych pytań, a pozytywną decyzję powinni podjąć tylko wtedy, gdy na większość z nich odpowiedzą bez wahania twierdząco.

 1. Czy nie jesteście Państwo katolikami?
 2. Czy wierzycie Państwo w kosmiczne, magiczne i inne duchowe elementy, które nie pochodzą od Boga Żywego zawartego w Piśmie Świętym tylko od szatana?
 3. Czy wierzycie Państwo, że wasze dziecko trzeba szczególnie intensywnie wychowywać moralnie?
 4. Czy sądzicie Państwo, że potrzebujecie wskazówek wychowawczych dotyczących Was samych?
 5. Czy odrzucacie Państwo alkohol?
 6. Czy uznajecie Państwo kino, telewizję, komiksy, coca-colę, komputer, tworzywa sztuczne, piłkę nożną oraz dyskotekę za coś złego, czego należy się wystrzegać?
 7. Czy sądzicie Państwo, że Wasze dziecko należy strzec przed wpływami współczesnego świata, zapewniając mu wzrastanie i ochronę w świecie, w którym panuje odmienny system wartości?
 8. Czy uzyskaliście Państwo wyczerpujące informacje o duchowej orientacji pedagogiki waldorfskiej?
 9. Czy świadomi jesteście Państwo tego, że niemal całe nauczanie jest naznaczone pośrednio antropozoficznym obrazem świata?
 10. Czy zapoznaliście się Państwo z antropozoficznymi wyjaśnieniami dotyczącymi powstania i rozwoju natury, a także miejsca człowieka w kosmosie?
 11. Czy znacie Państwo podstawowe twierdzenia pedagogiki waldorfskiej i elementy waldorfskie, tak jak sformułował je Rudolf Steiner?
 12. Czy znacie Państwo treści nauczania i metody wychowawcze w szkołach waldorfskich?
 13. Czy poza waldorfskimi autoprezentacjami zapoznaliście się Państwo również z krytyczną literaturą? Czy rozmawialiście Państwo z rodzicami, którzy wypisali swoje dzieci z placówek waldorfskich?
 14. Czy wiecie Państwo, że Wasze dziecko może mieć duże problemy związane z przeniesieniem się ze szkoły waldorfskiej do normalnej szkoły i z kontynuowaniem nauki?
 15. Czy macie Państwo wystarczająco dużo informacji, aby podjąć brzemienną w skutki decyzję o posłaniu Waszego dziecka do szkoły waldorfskiej?

Na podstawie książki M. Kayser, P.A. Wagemann, „Uczyliśmy w szkole waldorfskiej – o historii i praktyce pewnej pedagogicznej utopii”, Warszawa 1998 oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego, ostatnich słów papieża Franciszka („Ten, kto nie modli się do Boga, modli się do diabła”) i Pisma Świętego:

 • Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy
  i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje.

  Apokalipsa św. Jana 22,15

 • Przyjdzie bowiem czas, że odrzucą zdrową naukę. Wybiorą sobie nauczycieli, aby słuchać tego, co miłe dla ucha. Odwrócą się od słuchania prawdy, a skłonią ku baśniom.

  Drugi List do Tymoteusza 4,3-5

 • Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

  Księga Wyjścia 20,3-6

 • Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności. Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała,

  List do Kolosan 2, 6-9

 • Ależ właśnie to, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów. Czyż będziemy pobudzali Pana do zazdrości? Czyż jesteśmy mocniejsi od Niego? Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego!

  1 List do Koryntian 10, 20-24

 • Każde słowo Boga w ogniu wypróbowane,
  tarczą jest dla tych, co Doń się uciekają.
  Do słów Jego nic nie dodawaj,
  by cię nie skarał: nie uznał za kłamcę.
  Proszę Cię o dwie rzeczy,
  nie odmów mi – proszę – nim umrę:
  Kłamstwo i fałsz oddalaj ode mnie,
  nie dawaj mi bogactwa ni nędzy,
  żyw mnie chlebem niezbędnym,
  bym syty nie stał się niewiernym,
  nie rzekł: ?A któż jest Pan??
  lub z biedy nie począł kraść
  i imię mego Boga znieważać.
  Nie oczerniaj sługi przed panem,
  by cię nie przeklął, byś nie poniósł kary.

  Księga Przysłów 30, 5-10

Komentarz (1)

 1. krakow apartments

  Doskonała stronka. Pozdrowionka 🙂

Dodaj komentarz